Kutak fennmaradási engedélye

Kutak fennmaradási engedélye: 2020. december 31.
 
A Magyar Közlöny 2018. december 20-i 207. számában kihirdetésre került az  Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény.
 
A törvény 28- §-a módosítja a A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdését, aminek értelmében mentesül a  vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az  a  létesítő vagy üzemeltető, aki az  egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018.  évi CXXI.  törvény (a  továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti
vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a  vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
 
Tehát, az engedély nélkül létesített kutak legalizálására 2020. december 31-ig adott engedélyt a jogalkotó mulasztási bírság mentesen.
 
A jövőben vélelmezhetően a végrehajtási rendeletek módosítására is sor fog kerülni.
 

 

Üdvözlettel:

 
dr. Lipták Tünde
Kirendeltség vezető
 
 
Mezőszemere Község Önkormányzat
3378 Mezőszemere Május 1 út 36.
Telefon: +36/36/490-000