Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör

Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör

 

A Mezőszemerei Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör 1976-ban alakult a Páva-mozgalom hatására. Juhász Gábor és Juhász Gáborné, két elhivatott pedagógus alapította. Juhász Gáborné, a tagok által nagyon szeretett Junci, 1981-ig vezette a csoportot. Ez volt a hőskor. Nagyon sokfelé hívták őket. Gyárak, üzemek művelődési házaiban léptek fel igen gyakran. Jó és kiváló minősítéseket kaptak. 1981-től 1988-ig Bóta László tanár vezette a népdalkört. Folytatódott a szomszédolás más falvakkal, s a dalostalálkozók rendezése.

Összegyűjtötték a Mezőszemerén és környékén énekelt népdalokat, sőt szorgalmas kezek le is írták azokat, hogy megmaradjanak a későbbiek számára. Az igen gazdag népdalkincset nagy szeretettel énekelték és énekelik máig is.

Ebben az időben is kiválóan minősültek, s amikor ezt a módot felváltotta az arany-ezüst-bronz fokozat akkor arany minősítést kaptak, vagy ezüstöt.

Miután a Juhász házaspárhoz hasonlóan Bóta László is Egerbe költözött, volt 2 év, amely alatt nem volt állandó vezetője a népdalkörnek. Vagy Németh Benedekné, vagy Lukács Sándor kísérte őket meghívásaik helyszínére. 1990-ben végül Csák Lajosné lett a vezető. Már korábban Bóta László is hívott férfiakat énekelni, és Csákné is ezen az úton járt, így egész szép létszámú és jó hangzású népdalkör jött létre. A sok gyakorlás meghozta eredményét. Csapó Károly 1994-ben rádiófelvételt késztett velük a rádió 6-os stúdiójában. Az itt legjobban szereplő 5 csoportot Gyöngyösorosziba hívták -Mezőszemere is közöttük volt- és műsorukat egyenesben közvetítette a rádió. Szabó Éva a televízió munkatársa mutatta be a népdalkört a nyugdíjasok Őszidő című műsorában.

6 év alatt két arany minősítést szereztek és sok jó barátot, hiszen nagyon sok helyen jártak. Életében a kórus lelkes támogatója volt Nagy Miklós, főiskolai docens, népdalgyűjtő.

Egyik nyáron 5 ének szakos főiskolai hallgatót látott vendégül a népdalkör, akik egy hétig gyűjtöttek Mezőszemerén gyermekdalokat, játékokat, népszokásokat és szorgalmasan énekeltették az idős asszonyokat, férfiakat. Felejthetetlen estéket töltöttek együtt, mindig más népdalköri tagnál, nótázva, anekdótázva, s elfogyasztva a finom falatokat, amit a háziasszony késztett.

A parádi, sirok-kútvölgyi, ostorosi, novaji rendezvényeknek állandó vendégei voltak, de még Tiszaújvárosba is meghívták a csoportot. Sok segítséget nyújtott ebben az időben Bimbó Zoltán, a Megyei Művelődési Központ munkatársa.

Csák Lajosné súlyos betegsége miatt megvált a népdalkörtől és Németh Benedeknét javasolta vezetőnek. Az ő vezetése alatt az együttes célul tűzte ki, az ország minden tájegységéről legalább egy népdalcsokrot megismerni és énekelni. Ezzel tovább éltetni Magyarország népdalkincsét.

Ez idő alatt volt a Millenniumi ünnepség, melyen a népdalkör tevékenyen részt vett a falu ünnepségeiben. Ugyanekkor, Németh Benedekné vezetése alatt második arany minősítését nyerte a Millenniumi Palócgála 2000 rendezvényen, Egerben. Még ebben az évben a Vass Lajos Kárpátmedencei Népzenei Találkozón sikerrel szerepeltek az Erkel Színházban.

Ugyanebben az évben sikeres Dalostalálkozót rendeztek, melynek jelszava: Kultúrával a Nyugat Kapujában.

2003-ban újból Csák Lajosné vette át a népdalkör vezetését. Sajnos ekkorra már a férfiak eltűntek az asszonyok mellől. így is nyertek azonban 2005-ben egy arany minősítést. Nagyon sokat szerepelnek. 2005-ben például 21 fellépésük volt.

A Népdalkör feladatai közé tartozik a községben rendezett ünnepélyeken való szereplés. Sokszor és szívesen vesznek részt baráti összejöveteleken, jubileumi pávaköri találkozókon, nyugdíjas ünnepségeken.

 

Besenyőtelek szüreti felvonulás

 

Mezőszemerei Kéknefelejcs hagyományörző népdalkör

 

40 éves az együtets