Rendezési terv módosítása – partneri véleményezés dokumentumai

Tisztelt Partnerek!

A MEZŐSZEMERE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK  tervezett kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 035/31, 035/34, 035/42, 035/53, 035/54, 035/61, 035/62, 035/69, 035/70, 035/77, 035/78, 035/85, 035/86, 035/93, 035/94 hrsz.-ú ingatlan területére szóló – MÓDOSÍTÁSÁVAL kapcsolatos dokumentumokat lentebb ismerhetik meg. A dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket az azokban megjelölt módon tehetik meg.

FELHIVAS_MEZOSZEMERE_NAPELEMPARK
PARTNERI_ANYAG_MEZOSZEMERE_NAPELEMPARK